PRACOWNIA GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ

ZASTOSOWANIE

Pracownia grafiki komputerowej to pomieszczenie, w którym pracują głównie członkowie Studenckiej Telewizji UO SETA, tworząc swoje programy oraz relacje z organizowanych wydarzeń. Sala jest przestronnym miejscem, przeznaczonym dla studentów mogących swobodnie pracować podczas zajęć bądź warsztatów.

WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE

Sala wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych, posiadające niezbędne profesjonalne programy multimedialne. W centrum pracowni znajduje się obszerny stół, szczególnie przydatny podczas zajęć z większą liczbą osób. Całkowita powierzchnia sali grafiki komputerowej wynosi 44 m2.