BIURA SAMORZĄDU
STUDENCKIEGO

ZASTOSOWANIE

Studenckie Centrum Kultury to także miejsce, w którym pracują studenci Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. W określonych godzinach, Zarząd Samorządu Studenckiego jest dostępny dla studentów, którzy potrzebują konkretnej pomocy. W posiadaniu Samorządu Studenckiego są dwa pomieszczenia:

Siedziba SSUO (pokój nr 18), stanowi reprezentacyjną część, w której przyjmowani są ważni goście Samorządu Studenckiego, organizowane są liczne konferencje i co najważniejsze, każdy student może swobodnie przyjść i zobaczyć, w jaki sposób pracuje Samorząd Studencki.

Biuro SSUO (pokój nr 17), w którym odbywa się przyjmowanie żaków przez Szefa Biura. To także pomieszczenie wykorzystywane do różnego typu spotkań oficjalnych lub nieoficjalnych.

Samorząd Studentów Uniwersytetu Opolskiego

WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE
Siedziba SSUO (pokój nr 18) – pomieszczenie to wyposażone jest w elementy niezbędne do codziennej pracy, w tym:
– dwa stanowiska komputerowe,
– urządzenie wielofunkcyjne w postaci drukarki z możliwością skanowania, kopiowania i faksowania;
– telewizor plazmowy, pozwalający śledzić na bieżąco liczne wydarzenia,
– obszerny stół do prac biurowych,
– wygodne siedziska,
– kompleksowe umeblowanie,
– kuchnię.

Biuro SSUO (pokój nr 17) – pomieszczenie to posiada takie elementy jak:
– stanowisko komputerowe, przy którym pracuje Szef Biura SSUO,
– obszerny stół do prac biurowych,
– kompleksowe umeblowanie.