BIURA SAMORZĄDU
STUDENCKIEGO

ZASTOSOWANIE

Studenckie Centrum Kultury to także miejsce, w którym pracują studenci Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. W określonych godzinach, Zarząd Samorządu Studenckiego jest dostępny dla studentów, którzy potrzebują konkretnej pomocy. W posiadaniu Samorządu Studenckiego są dwa pomieszczenia:

Siedziba SSUO (pokój nr 18), stanowi reprezentacyjną część, w której przyjmowani są ważni goście Samorządu Studenckiego, organizowane są liczne konferencje i co najważniejsze, każdy student może swobodnie przyjść i zobaczyć, w jaki sposób pracuje Samorząd Studencki.

Biuro SSUO (pokój nr 17), w którym odbywa się przyjmowanie żaków przez Szefa Biura. To także pomieszczenie wykorzystywane do różnego typu spotkań oficjalnych lub nieoficjalnych.

https://samorzad.uni.opole.pl/

WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE
Siedziba SSUO (pokój nr 18) – pomieszczenie to wyposażone jest w elementy niezbędne do codziennej pracy, w tym:
– dwa stanowiska komputerowe,
– urządzenie wielofunkcyjne w postaci drukarki z możliwością skanowania, kopiowania i faksowania;
– telewizor plazmowy, pozwalający śledzić na bieżąco liczne wydarzenia,
– obszerny stół do prac biurowych,
– wygodne siedziska,
– kompleksowe umeblowanie,
– kuchnię.

Biuro SSUO (pokój nr 17) – pomieszczenie to posiada takie elementy jak:
– stanowisko komputerowe, przy którym pracuje Szef Biura SSUO,
– obszerny stół do prac biurowych,
– kompleksowe umeblowanie.